【素食】-佛教与素食

 素食是一种不食肉、家禽、海鲜等动物产品的饮食方式,有时也戒食或不戒食奶制品和蜂蜜。一些严格素食者极端排斥动物产品,不使用那些来自于动物的产品,也不从事与杀生有关的职业。  现代社会中,素食者越来越多,素食人群也趋年轻化。素食主义不再是一种宗教和教条,素食者也没有道德优越感,选择素食只是选择了一种有益于自身健康、尊重其他生命、爱护环境、合乎自然规律的饮食习惯,素食已经逐渐成为符合时代潮流的生活方式。

【素食】-佛教与素食

素食佛教解释)

 素食是一种不食肉、家禽、海鲜等动物产品的饮食方式,有时也戒食或不戒食奶制品和蜂蜜。一些严格素食者极端排斥动物产品,不使用那些来自于动物的产品,也不从事与杀生有关的职业。

 现代社会中,素食者越来越多,素食人群也趋年轻化。素食主义不再是一种宗教和教条,素食者也没有道德优越感,选择素食只是选择了一种有益于自身健康、尊重其他生命、爱护环境、合乎自然规律的饮食习惯,素食已经逐渐成为符合时代潮流的生活方式。

词语概念

 基本解释

 [vegetarian diet]素的饭食、点心等,也指出家人吃的斋。

 [be a vegetarian]吃素

 素食者

 [lead an idle life]不做事白吃饭

 素食则怀惭

 详细解释

 1.谓人类未知熟食以前食草木之实。

 《墨子·辞过》:“古之民未知为饮食时,素食而分处。” 孙诒让 间诂:“素食,谓食草木……《礼运》说上古云:‘未有火化,食草木之实’,即此素食也。”

 2.瓜菜之类的食物。后指菜食无肉。

 《管子·禁藏》:“率三十亩而足於卒岁。岁兼美恶,亩取一石,则人有三十石,果蓏素食当十石,糠粃六畜当十石,则人有五十石。” 戴望 校正:“王氏 引之 云:‘素读为疏,字或作蔬。’”

 《汉书·霍光传》:“﹝昌邑王﹞亡悲哀之心,废礼谊,居道上不素食。”颜师古注:“素食,菜食无肉也。言王在道常肉食,非居丧之制也。”

 北魏 贾思勰《齐民要术·素食》:“缹瓜、瓠、菌,虽有肉素两法;然此物多充素食,故附素条中。”孙中山《行易知难》第一章:“西人之倡素食者,本於科学卫生之知识,以求延年益寿之功。”

 3.特指僧人斋食。

 唐 颜师古《匡谬正俗·素食》:“今俗谓桑门斋食为素食,盖古之遗语焉。”《清平山堂话本·西湖三塔记》:“妈妈交安排‘素食’请真人斋毕。”

 4.素餐。不劳而食。

 《诗·魏风·伐檀》:“彼君子兮,不素食兮。”

 宋 黄庭坚《赣上食莲有感》诗:“甘飡恐腊毒,素食则怀惭。”

 明 刘基《题李伯时画》诗:“陶公节义士,素食岂其心。”

 武臣守阙者数年,今素食无代,坐进崇秩,曷以劝功?——《宋史·黄祖舜》

 清 蒲松龄《聊斋志异·爱奴》:“久以素为耻,贽固犹在囊耳。”参见“素餐”。

 5.平时所食。

 《仪礼·丧服》:“既练,舍外寝,始食菜果,饭素食,哭无时。”郑玄 注:“素,犹故也,谓复平生时食也。”

 定义

 从严格意义上讲,素食指的是禁用动物性原料及禁用“五辛”和“五荤”的寺院菜、道观菜。五荤 也叫“五辛”,指五种有辛味之蔬菜(葱、大蒜、荞头、韭菜、洋葱)。但是对于现代的人们来说凡是从土地中和水中生长出来的植物,可供人们直接使用或加工使用的食品,我们都可以统称为素食。比如说蔬菜,果品,豆制品和面筋等材料制作的素菜等食物。

分类

 纯素食或严守素食(俗称“吃全素”)(英语:Veganism):会避免食用所有由动物制成的食品,例如蛋、奶类、干酪和蜂蜜。除了食物之外,部份严守素食主义者也不使用动物制成的商品,例如皮革、皮草和含动物性成份的化妆品。

 斋食(英语:Buddhist vegetarianism):会避免食用所有由动物制成的食品和包括青葱、大蒜、象大蒜、洋葱、韭、薤、虾夷葱在内的葱属植物。

 乳蛋素(英语:Lacto-ovo vegetarianism):不食肉素食主义者会食用部分动物制成的食品来取得身体所需之蛋白质,像是蛋和奶类。

 奶素(英语:Lacto vegetarianism):这类素食主义者不吃蛋及蛋制品,但会食用奶类和其相关产品,像是奶酪、奶油或酸奶。

 蛋素(英语:Ovo vegetarianism):这类素食主义者不吃奶及奶制品,可食用蛋类和其相关产品。

 素汉堡包生素食(英语:Raw foodism):这种食用方法是将所有食物保持在天然状态,即使加热也不超过摄氏47℃。生食主义者认为烹调会致使食物中的酵素或营养被破坏。有些生食主义者叫作活化生食主义者,在食用种子类食物前,会将食物浸泡在水中,使其酵素活化。有些生食主义者的精神与食果实主义者相似,有些生食主义者仅食用有机食物。

 胎里素:指素食妈妈怀孕所生的素宝宝。在印度、台湾盛行吃素的地方,有很多素宝宝。素宝宝并没有因为不摄入动物蛋白而营养不良,基本上体质都很健壮。另外,在临床观测到苯丙酮尿症的宝宝在怀孕期间会影响母亲的饮食,使得母亲抗拒动物性食物,并且苯丙酮尿症宝宝也是基因特性决定于也是纯素饮食。如果出世后,继续吃素,身体里都没有动物食物成份,可算得上全身都是素。

 果素(英语:Fruitarianism):仅食用水果和果汁或其他植物果实,不包括肉、蔬菜和谷类。

 苦行素食:这类人为坚定心中的信念,以苦行的方式进行素食,不仅戒蛋,牛奶,甚至戒大豆、食盐。甘地为其代表人物。

 耆那教素食(英语:Jain vegetarianism):可以食用奶制品,但不食用蛋制品、蜂蜜和任何形式的根茎食品。

原因及意义

 原因

 素食的动机因人而异,可能是基于宗教信仰,可能是出于健康考虑,也可能是经济因素,还可能是鉴于生态环保的理念,不同的动机使得素食者选择不同的素食方式。

 宗教因素

 佛教主张不杀生,佛陀容许三净肉,即食者不听杀、不言杀、不看杀。在大乘佛教的《楞严经》中还有“永断五辛”的说法,五辛是葱、蒜、洋葱、韭菜及兴渠,在大乘佛教中认为去除五辛之后才是真正的素食。

 《楞伽经》中佛告大慧菩萨:“大慧,我有时说,遮五种肉,或制十种。今于此时,一切种,一切时,开除方便,一切悉断。”又云:“何人食用肉,先堕饿鬼众,后堕号叫狱。”《大般涅槃经》提到:“善男子!从今日始,不听声闻弟子食肉。若受檀越信施之时,应观是食如子肉想。”《梵网经》:“若佛子,故食肉。一切肉不得食,夫食肉者,断大慈悲佛性种子,一切众生见而舍去。”《佛说十善戒经》云:“啖肉者多病,当行大慈心,奉持不杀戒。”中国佛教在梁武帝反对吃荤,著《断酒肉文》四篇,主张僧尼一律断鱼肉。可以食用奶制品,但不食蛋。虽然酒为谷类或水果制成,但因为喝酒会乱性,故不可食用。提婆达多派主张完全素食,不食用肉类、鱼类与牛乳。

 意义

 随着人们健康意识的高涨,提倡素食的人越来越多了。有人素食,是为了赶时髦,有人则是为了健康,对习瑜伽者而言,则是迎合传统瑜伽的素食观……素食的好处极多,至少具有以下8点:

 (1)益寿延年,根据营养学家研究,素食者比非素食者长命。墨西哥中部的印第安人是原始的素食主义民族,平均寿命极高,令人称羡;瑜伽的圣贤也因素食而享高寿。

 (2)体重较轻,素食者较肉食者体重轻。这是因为肉类比植物蛋白含有更多的脂肪,而且,肉食者若是摄取过多的蛋白质,则其中过量的蛋白质也会转变成脂肪。瑜伽饮食观认为,新鲜的水果、蔬菜含有各种丰富的维生素,能提供给人体需要的营养成分,还能帮助身体清除垃圾,排除身体毒素,而且经常食用新鲜的水果和蔬菜也能帮助练习瑜伽的人们达到更好的效果,食用它们便于生命之气在身体中顺畅地流通。并认为动物食品中的蛋白质的质量低下,实际上消化这些食品所需的能量要大于这些食品所提供的能量。

 (3)降低胆固醇含量,素食者血液中所含的胆固醇永远比肉食者更少,血液中胆固醇含量如果太多,则往往会造成血管阻塞,成为高血压、心脏病等病症的主因。二次大战期间,北欧人被迫食素,结果发现全国人民心脏病罹患率大为降低。以后他们改食肉类,心脏病罹患率又提高了。

 (4)减少患癌症机会,某些研究指出,肉食与结肠癌有相当密切的关系。前述印地安人及其他素食的部落,尚有许多人根本不知道癌症为何物。

 (5)减少寄生虫感染,条虫及其他好几种寄生虫,都是经由受感染的肉类而寄生到人体上的。

 (6)减少肾脏负担,各种高等动物和人体内的废物,经由血液进入肾脏。肉食者所食用的肉类中,一旦含有动物血液时,更加重了肾脏的负担。

 (7)易于储藏,植物性蛋白质通常比动物性蛋白质更易于储存。五谷和干燥的豆类,一旦混合使用,乃是极佳的蛋白质来源,只要稍加注意,可以长期储存备用,极为方便。

 (8)价格低廉,植物性食材比肉类便宜。

 (9)比滥用肉食更环保,相同重量的素食排碳量可低至肉食的1/10,甚至更低。

素食的文章
热门推荐
热门专题
网站推荐
最新推荐
愿所有弘法功德回向

赞助、流通、见闻、随喜者、及皆悉回向尽法界、虚空界一切众生,依佛菩萨威德力、弘法功德力,普愿消除一切罪障,福慧具足,常得安乐,无绪病苦。欲行恶法,皆悉不成。所修善业,皆速成就。关闭一切诸恶趣门,开示人生涅槃正路。家门清吉,身心安康,先亡祖妣,历劫怨亲,俱蒙佛慈,获本妙心。兵戈永息,礼让兴行,人民安乐,天下太平。四恩总报,三有齐资,今生来世脱离一切外道天魔之缠缚,生生世世永离恶道,离一切苦得究竟乐,得遇佛菩萨、正法、清净善知识,临终无一切障碍而往生有缘之佛净土,同证究竟圆满之佛果。

版权归原影音公司所有,若侵犯你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!

华人学佛网  Copy Rights Reserved @2020 技术问题联络电邮:cnbuddhist@hotmail.com